IJsland krijgt zes jaar extra voor aflossen leningen

IJsland krijgt zes jaar langer de tijd om de Icesave-leningen aan Nederland en Groot-Brittannië terug te betalen. Dat is de belangrijkste wijziging in het begin juni afgesloten Icesave-akkoord waarover de drie landen na lange onderhandelingen afgelopen weekeinde overeenstemming hebben bereikt.

Het IJslandse parlement moet zich nog uitspreken over het herziene akkoord dat vandaag wordt ondertekend. Premier Johanna Sigurdardóttir verwacht dat de twee regeringspartijen, de sociaal-democraten en LinksGroen, het akkoord zullen goedkeuren. De regeringspartijen hebben een kleine meerderheid in het parlement.

De IJslandse premier wees erop dat een finaal akkoord over Icesave de weg vrijmaakt voor nieuwe leningen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Scandinavische landen en Polen aan IJsland. Deze leningen, die al maanden geleden zijn toegezegd, heeft het land hard nodig om het nu streng beperkte kapitaalverkeer te versoepelen, de koers van de IJslandse kroon op te krikken en de hoge inflatie terug te dringen.

Begin juni leende Nederland 1,3 miljard euro en Groot-Brittannië 2,3 miljard pond (2,5 miljard euro) aan IJsland, zodat IJsland de in de EU geldende verplichting kon nakomen elke Icesave-spaarder ruim 20.000 euro te betalen. Icesave-spaarders raakten al hun geld kwijt toen de IJslandse bank Landsbanki, de eigenaar van Icesave, oktober vorig jaar failliet ging. De Icesave-leningen aan IJsland komt overeen met ongeveer 40 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van het land.

Eind augustus stemde het IJslandse parlement in met het akkoord, maar het voegde een aantal beperkende voorwaarden toe. De belangrijkste was dat de betaling van aflossingen en rente die in 2016 begint, in 2024 zou eindigen. Als dan nog niet het gehele bedrag zou zijn betaald, zou er nieuw overleg moeten volgen. Londen en Den Haag wezen deze beperking af en eisten zekerheid dat de leningen en rente geheel zouden worden terugbetaald.

Volgens de nieuwe overeenkomst krijgt IJsland vanaf 2016 niet acht, maar veertien jaar de tijd om de leningen terug te betalen en kan deze termijn zonodig nog eens met vijf jaar worden verlengd. In de periode 2017-2023 blijft de betaling van aflossing en rente jaarlijks beperkt tot maximaal 6 procent van de groei van het bbp gerekend vanaf 2008. De rente moet wel elk jaar worden betaald.