Druk op Afghaanse rivalen neemt verder toe

De Amerikaanse regering heeft de afgelopen dagen de druk op de Afghaanse president Karzai en zijn rivaal Abdullah opgevoerd om een uitweg te zoeken uit de crisis die is ontstaan na de omstreden presidentsverkiezingen. Vanmiddag, na het ter perse gaan van deze krant, zou de officiële klachtencommissie bekendmaken hoeveel stemmen die bij de verkiezingen van 20 augustus zijn uitgebracht ze ongeldig verklaart.

President Karzai had volgens de voorlopige uitslag 54,6 procent van de stemmen gekregen, waarmee hij herkozen zou zijn. Maar wanneer, zoals verwacht, door fraude zoveel stemmen ongeldig verklaard worden dat hij minder dan vijftig procent krijgt, is volgens de grondwet een tweede ronde nodig. VN-gezant Eide heeft Karzai en Abdullah bezocht om ze aan te sporen de conclusie van de klachtencommissie te accepteren.

De stafchef van het Witte Huis, Rahm Emanuel, zei gisteren dat president Obama geen besluit kan nemen over eventuele extra troepen voor Afghanistan zolang niet duidelijk is of Washington in dat land „een echte partner” heeft. Hij liet de mogelijkheid open dat in plaats van een tweede ronde Karzai het met Abdullah eens wordt over een machtsdeling. (AP)

Onze correspondent in Londen voegt hieraan toe: De voormalige Britse ambassadeur in Washington, sir Christopher Meyer, acht de oorlog in Afghanistan een „verspilling van bloed en geld”. Het Britse nationale belang is daarmee niet gediend, betoogt hij in een nieuw boek Getting Our Way: 500 years of Adventure and Intrigue. „Na bijna acht jaar is er nog steeds geen helderheid waarom we daar zitten”, aldus de oud-ambassadeur.