De ware ‘verdienste’ van minister Klink

Is Ab Klink een capabele minister van Volksgezondheid? Ik denk van niet. Het was al vreemd dat hij minster van Volksgezondheid werd. Hij had immers geen enkele kennis van de gezondheidszorg (als afgestudeerd politicoloog en beleidsmedewerker bij het CDA) en had geen enkele managementervaring. Zijn stokpaardje is meer marktwerking in de zorg. Echter, de afgelopen twee jaar zijn de kosten in de zorg onevenredig gestegen. Het DBC-systeem heeft geleid tot een forse verhoging van inkomsten van specialisten, enerzijds door de tarifering, anderzijds doordat het specialisten prikkelt meer verrichtingen te doen die mogelijk minder geïndiceerd zijn.

Verder is onder invloed van de marktwerking een wildgroei van klachtgerichte poliklinieken ontstaan die deels vrij toegankelijk zijn. Veel klachten die tot voor kort tegen een laag tarief in de eerste lijn werden opgelost, worden nu in de tweede lijn met veel aanvullend onderzoek nodeloos gemedicaliseerd. Het aantal verpleegkundig specialisten en zorg/case managers is geëxplodeerd zonder dat het delegeren van medische taken heeft geleid tot aantoonbaar minder medische complicaties of opnames. Het voorstel van Klink om ketenzorg en functionele bekostiging in de eerste lijn te introduceren voegt weer een extra managementlaag toe.

Ons gezondheidszorgsysteem met de huisarts als poortwachter in de eerste lijn, de specialist in de tweede lijn en de verpleegkundige onder supervisie van de arts was internationaal een toonbeeld van efficiënte, goedkope en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg. Door de introductie van marktwerking zijn de kosten gestegen en wordt er niet meer samen gestreden voor een patiënt, maar om een patiënt. Dit is de verdienste van Klink.

Monique van Montfort

Huisarts, Heemskerk

    • Monique van Montfort Huisarts