Verbod op gemengd huwelijk VS

Een rechter in Tangipahoa Parish in de Amerikaanse staat Louisiana heeft geweigerd een blanke vrouw en een zwarte man toestemming te geven om te trouwen. Volgens rechter Keith Bardwell, die al 34 jaar als ‘Justice of the peace’ de rechtsgeldigheid van een huwelijk moet beoordelen, zouden gemengde huwelijken te vaak leiden tot een snelle echtscheiding en zouden kinderen met een zwarte en een blanke ouder vaak sociaal in de problemen komen.

Het stel overweegt bij het ministerie van Justitie een klacht in te dienen wegens discriminatie. Een burgerrechtenorganisatie noemt de zaak „tragisch en illegaal” en eist een onderzoek. In 1967 maakte het Amerikaanse Hooggerechtshof een einde aan de mogelijkheid die in zestien, meest zuidelijke staten toen nog bestond om een huwelijk op raciale gronden te verbieden.

Bardwell zegt in een interview in een lokale krant dat hij beslist geen racist is en „massa’s zwarte vrienden” heeft. Hij heeft ook veel zwarten gehuwd. Hij zegt alleen niet te geloven in „het vermengen van de rassen”.

Bardwell heeft naar eigen zeggen veel over het onderwerp gesproken, zowel met zwarten als met blanken. Tijdens die gesprekken zou hij hebben ontdekt dat „er binnen beide groepen een probleem is om kinderen uit een gemengd huwelijk te accepteren.”

De procureur-generaal van Louisiana heeft Bardwell eerder gewaarschuwd dat hij wel eens in de problemen kan komen met het weigeren van gemengde huwelijken. Maar de rechter reageerde daarop met de mededeling dat hij in dat geval zijn functie liever neerlegt. „Ik heb ook rechten”, aldus Bardwell. (AP, BBC)