Stop toch eens met de AOW-dwingelandij

Er zijn drie argumenten die pleiten voor de afschaffing van de heersende AOW-dwingelandij.

Verplicht ontslag op je 67ste is leeftijdsdiscriminatie en daarmee in strijd met Artikel 1 van de Grondwet.

Iedereen die blijft werken na zijn 67ste bespaart de overheid uitgaven (AOW), terwijl het inkomen van de overheid toeneemt omdat de werknemer belasting blijft betalen. Het is een win-winsituatie: burger blij, overheid rijker.

Wanneer mensen die liever doorwerken ook mógen doorwerken, zullen er meer gelukkige oudere mensen zijn. Een overheid die dit willens en wetens onmogelijk maakt en derhalve het leven van talrijke werklustigen vergalt, zoals thans het geval is, handelt slecht.

De enige verdedigbare AOW-regeling is dat men op een bepaalde leeftijd, of na een bepaald aantal jaren werk, het recht op AOW verwerft, en niet dat men verplicht tot werkloosheid wordt veroordeeld.

    • F.A. Muller Amsterdam