Roodharigen hebben meer pijn en angst bij de tandarts dan anderen

Portrait of three young children lying in bed (two girls with red hair), one sucking pacifier. Photononstop

Roodharige mensen zijn banger voor de tandarts en vermijden meer tandheelkundige hulp dan anderen met donker haar. Genetische variaties spelen hierbij een rol. Tenminste, dat suggereert de Amerikaanse onderzoeker J.C. Binkley ( Journal of the American Dental Association, 1 juli). Rood haar is het gevolg van verschillende vormen van het melanocortine-1-receptor MC1R-gen. Dit gen is in hersenweefsel gevonden en het is bekend dat het ook hormonen stimuleert die gerelateerd zijn aan ervaringen van angst en pijn. Omdat uit ander onderzoek bekend is dat roodharigen slecht kunnen reageren op verdovingen veronderstelden de onderzoekers dat mensen met rode haren met een MC1R-gen of een variant ook wel eens meer angst voor tandheelkundige behandelingen zouden hebben.

Zij onderzochten 144 gezonde personen zonder herkenbare psychologische problemen tussen de 18 en 41 jaar van wie 67 met rode haren en 77 met donker haar. De twee groepen waren in allerlei opzichten goed vergelijkbaar. De deelnemers vulden verschillende vragenlijsten in over hun tandheelkundig gedrag en hun eventuele pijn en angst daarvoor tijdens tandartsbezoek. Verder werd bloed bij hen afgenomen om het genotype van iedere deelnemer te bepalen. Omdat het MC1R-gen vele typen kent, werden 12 vormen onderscheiden die een relatie hebben met rood haar. Uit de analyse bleek dat bij 65 van de 67 roodharigen een van deze vormen aanwezigheid was en bij 20 van de 77 donkerharigen. De deelnemers met de MC1R-genvarianten rapporteerden significant vaker het voorkomen van pijn bij en angst voor de tandarts dan de andere deelnemers. Bovendien bleek bij deze personen dat zij tandheelkundige zorg zoveel mogelijk vermeden.

De auteurs stellen naar aanleiding van hun onderzoek vast dat het zeer waarschijnlijk is dat deze angsten worden beïnvloed door genetische variaties. Tandartsen en anesthesisten kunnen met deze onderzoeksgegevens hun voordeel doen en mogelijk beter begrip hebben voor de pijnen en angsten van mensen met rode haren.

M.A.J.Eijkman