Laat een echte epidemioloog de pandemie bestrijden

De bestrijding van een gevaarlijke pandemie is een complexe aangelegenheid. Maar met een duidelijke regie kan de kakofonie van geluiden uit wetenschap, beleid, maatschappij en politiek tot een duidelijk klankbeeld worden gecomponeerd. Onverlet eindverantwoordelijkheid van minister Klink (Volksgezondheid, CDA), had die regie het afgelopen jaar vanuit het Centrum Infectieziektebestrijding moeten komen. Echter, niets bleek minder waar. Zo domineerde Ab Osterhaus het publieke debat met angstaanjagende scenario`s waarvoor ieder wetenschappelijk bewijs ontbreekt. En het Centrum kon niet voorkomen dat Klink een nodeloos griepvaccin bestelde. Het Centrum Infectieziektebestrijding is dus de zwakke schakel in de infectieziektebestrijding.

Maar daar ligt ook de kans om ons beter voor te bereiden op gevaarlijke ziekteverwekkers. Zo moet een `echte` epidemioloog de leiding krijgen. Iemand die de basisprincipes van de epidemiologie begrijpt. Iemand die op verschillende niveaus kan denken. Die begrijpt dat een werkelijke epidemie niet een half jaar wacht tot Nederland zijn bestrijding op orde heeft. Het dient ook iemand te zijn die de effectiviteit van bestrijdingsmaatregelen kan inschatten. Het vernieuwde Centrum Infectieziektebestrijding bestaat uit een klein team van experts die in staat zijn een adequaat waarschuwings- en bestrijdingssysteem op te zetten. Dat systeem geeft een duidelijk, wetenschappelijk gefundeerd signaal af als een gevaarlijke ziekteverwekker in aantocht is. Een systeem dat ook aangeeft welke, en op welke termijn, maatregelen nodig zijn. Een systeem dat een basispakket van maatregelen ook acuut in werking kan stellen.

    • Dr. Jos Frantzen