Ja, houd vooral informatie onder de tafel

Frank de Grave kritiseert de afrekencultuur bij grote projecten en pleit voor nuance in de conclusie van de enquêtecommissie Noord-Zuidlijn (Opiniepagina, 8 oktober ). ”Want de gang van zaken rond de Noord-Zuidlijn is exemplarisch voor een al langer bestaande ontwikkeling in Nederland die ik zou willen omschrijven als de afrekencultuur.” Een ongefundeerde en weinig doordachte uitspraak. Deze opmerking over een `doorgeslagen afrekencultuur` mag niet zonder reactie blijven door de volgende ontboezeming van De Grave: ”Want kruip zelf eens in de huid van zo`n bestuurder: wat zou u doen bij een groot, complex project dat vele jaren gaat duren? Een forse post `onvoorzien` opnemen? Lijkt logisch, maar in Nederland zijn dit soort ramingen openbaar. Daar weten de uitvoerders wel raad mee: die post wordt direct meegenomen in hun ramingen.”

Aha, je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met die op hoge prijzen beluste aannemers. Het bekende en valse excuus van velen om voor hen niet passende informatie onder de tafel te houden.

    • Ir. R.A. Toornend Haarlem