Het vergeten geld

De wetenschapsbijlage bevatte een mooi artikel over werk van Dirk Bezemer dat handelt over de noodzaak van het inbrengen van de financiële sector in de grote macro-economische modellen van instituten zoals het IMF, de OESO, de ECB en het CPB. Hoewel ik sympathiseer met pogingen om tot een dergelijke modellering te komen, wil ik waarschuwen voor de volgende problemen. (1) Een model kan nooit gebaseerd zijn op `empirie` en zal altijd gebaseerd moeten zijn op een adequate analyse van de essentiële mechanismen die de werking van economieën bepalen; de bepleitte `flow of funds` benadering is wat dat betreft ontegenzeggelijk een verbetering in vergelijking met een algemeen evenwichtsmodel; echter blijft een dergelijke economische analyse nog altijd een partiële analyse. (2) Om een realistische analyse van markten te krijgen zal de psychosociale context ook in de analyse moeten worden betrokken, om daarmee het irrationele en het `sociale` gedrag van marktparticipanten in kaart te brengen; (3) Daar de dagelijkse werkelijkheid veel te complex is voor mathematische modellering, is de ontwikkeling van voorspelmodellen een utopie. Voor een uitgebreidere argumentatie verwijs ik naar mijn website (www.pietkeizer.nl), en beperk ik me hier tot de conclusie: we zullen ons moeten beperken tot het ontwikkelen van tal van analyses vanuit verschillende perspectieven en voor verschillende doeleinden. Dergelijke analyses lenen zich op z`n hoogst voor simulaties ,waarin de effecten van allerlei typen van schokken bij verschillende veronderstelde gevoeligheden worden geanalyseerd.

Wetenschapsbijlage 10-10-09

    • Piet Keizer Utrecht University School of Economics