Gezocht: andermans keurmeesters

Dringend gezocht: onafhankelijke onderzoekers.

Minister Bos (Financiën) kondigde deze week aan dat hij onderzoek laat verrichten naar de val van de bank van Wognum. Geen geringe klus, want het is „de grootste bankroof in de geschiedenis” volgens financieel directeur Hans van Goor van DSB.

Het onderzoek zal gedaan worden door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. „Maar dan keuren de slagers hun eigen vlees!”, riepen Kamerleden verontwaardigd. „Wij willen een onafhankelijk onderzoek!”

Bos maakte duidelijk dat alleen DNB en de AFM toegang hebben tot vertrouwelijke informatie en dat toevoeging aan het team van een buitenstaander betekent dat de boeken gesloten blijven.

Er is een ander probleem: er lopen al talrijke onderzoeken en onafhankelijke onderzoekers van kaliber zijn dun gezaaid.

De Rijksrecherche heeft zijn handen vol aan onderzoek naar het lek van afgelopen zondag op het besluit om surseance voor DSB aan te vragen, en aan onderzoeken naar lekken van de Miljoenennota en van de notulen van de ministerraad.

Welke onderzoekers zijn beschikbaar en onafhankelijk?

Het old boys network valt af. Jan Peter Schmittmann vanwege zijn vertrekbonus bij ABN Amro, Rijkman Groenink vanwege zijn bonus bij de opsplitsing. Cees Maas en Michel Tilmant , beiden ex-ING, slepen de erfenis van Amerikaanse rommelhypotheken met zich mee. Joost Kuiper (ex-ABN Amro) kan, maar is net benoemd tot bewindvoerder bij DSB. Bert Heemskerk (ex-Rabo) was te gretig toen collega’s vorig jaar in problemen kwamen. Tom de Swaan? Lastig, want ex-directielid van De Nederlandsche Bank en ABN Amro. Alexander Rinnooy Kan was tijdig weg bij ING, maar is als SER-voorzitter te veel poldermans geworden.

Dan de wetenschappers. Arnoud Boot (Universiteit van Amsterdam) is lid van de Bankraad van De Nederlandsche Bank. Sylvester Eijffinger (Tilburg) is te veel CDA en te dik met de Europese centrale banken. Sweder van Wijnbergen? Te eigenwijs en te veel zakelijke belangen.

Arthur Docters van Leeuwen? Niet beschikbaar, net ingehuurd door de Orde van Advocaten om schoon schip te maken en trouwens ex-bestuurder van de AFM.

Bij VVD-ers moet je in het geval van DSB al helemaal niet zijn. Exit Frank de Grave, Gerrit Zalm, Robin Linschoten en Ed Nijpels.

De conclusie dringt zich op dat er in de bestuurlijk-financiële elite niemand beschikbaar is. Er is eigenlijk maar één bancaire buitenstaander. Dirk Scheringa. Pech dat de ex-politieman iets anders aan zijn hoofd heeft.

Roel Janssen

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Wijnbergen

De column Gezocht: andermans keurmeesters (17 oktober, pagina 13) maakt melding van Sweder van Wijnbergens „zakelijke belangen”. Van Wijnbergen laat weten geen zakelijke belangen te hebben.

    • Roel Janssen