Gerd Leers

Al direct in het begin van het artikel over de Bulgaarse connecties van Gerd Leers (NRC Weekblad, 10 oktober) valt mij op dat de burgemeester begonnen is met een elementaire fout. Dat is het sluiten van een deal met een commercieel project waarin een van zijn eigen ambtenaren zo diep betrokken is. De gewenst onpartijdige relatie tussen werknemer en eindverantwoordelijke wordt daardoor te veel op de proef gesteld. Leers had kunnen beseffen dat die relatie onvermijdelijk ernstig verstoord zou raken als er over die deal op een of andere wijze onenigheid ontstaat. Daar komt nog bij dat er twijfel kan rijzen over de vraag of die ambtenaar zijn werk wel kan verenigen met deelname in zo’n project, zowel wat betreft zijn functie als ook de tijd die ermee gemoeid is. Alle bezigheden in verband met zo’n privéproject horen buiten diensttijd te worden verricht. Heeft die ambtenaar zich daaraan gehouden? Een ‘gewone’ werknemer die iets dergelijks op touw zou zetten in de baas zijn tijd loopt het risico op staande voet te worden ontslagen.

N. van Dijk, Sassenheim

    • N. van Dijk