FAO moet pleiten voor kleinere wereldbevolking

De conclusie van de Wereldvoedselorganisatie FAO dat de voedselproductie in de wereld in 2050 met 70 procent moet zijn toegenomen om de snelle groei van de wereldbevolking op te vangen, is verbazingwekkend. Diverse studies wijzen immers uit dat onze planeet gewoon niet voldoende kán produceren om al die monden te voeden. Om nog maar te zwijgen van het menselijk falen om al dat voedsel evenwichtig te distribueren.

Logischer zou het daarom zijn als de FAO zou concluderen dat niet de voedselproductie moet groeien, maar dat de bevolkingsgroei moet afnemen. In dat kader zou het verstandiger zijn om de beschikbare financiën te gebruiken voor seksuele voorlichtingscampagnes in derdewereldlanden, gekoppeld aan een gegarandeerd pensioen voor mensen met twee kinderen of minder. Alleen zo kan het vraagstuk van de voedseltekorten structureel worden opgelost. Maar dan moeten we wel bereid zijn om een vuist te maken tegen de paus. En dat durven kennelijk zélfs de Verenigde Naties niet.