Euthanasiebeleid toch ongewijzigd

Den Haag, 17 okt. - Nederland zal zijn euthanasiebeleid niet herzien. Dat schrijft minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) namens het kabinet aan de Tweede Kamer. Hij reageert hiermee op een zeer kritisch rapport van de mensenrechtencomité van de Verenigde Naties, waarin wordt gepleit voor een rechterlijke toetsing voorafgaand aan de beëindiging van het leven van een terminale patiënt. De Nederlandse werkwijze, waarbij een tweede onafhankelijke arts het euthanasieverzoek beoordeelt en een toetsingscommissie achteraf bekijkt of aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan, waarborgt volgens het comité onvoldoende dat er geen sprake is geweest van bovenmatige beïnvloeding of een misverstand. Het kabinet benadrukt dat in Nederland sprake is van ”een zorgvuldige praktijk rond levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding”.