`Weinig opleiders voor gastouders`

Amsterdam, 16 okt. - De branchevereniging voor kinderopvangorganisaties vindt dat gastouders - die thuis kinderen van werkende ouders opvangen - te weinig tijd krijgen om het verplichte diploma te halen. Volgens de vernieuwde Wet kinderopvang moeten zij vanaf 1 september 2010 een diploma hebben. Maar volgens de zogeheten `MO-groep` zijn er te weinig opleiders, examinatoren en inspecteurs om binnen een jaar alle gastouders op te leiden. Ouders wier kind bij een gastouder zit die september volgend jaar niet gediplomeerd is, moeten alle gedeclareerde opvangkosten terug betalen aan de belastingdienst.