Spelen in Londen al bijna betaald

Voor de Olympische Spelen in Londen in 2012 is een groot deel van het sponsorgeld binnen. In totaal werden al met 22 in Groot-Brittannië actieve firma’s sponsorcontracten afgesloten, voor een bedrag van 550 miljoen pond. De organisatie mikt in de begroting op 600 tot 700 miljoen pond.

pagina 13