OM: mensenhandel op hbo-instelling

De directeur van een particuliere Haagse hbo-instelling en twee mogelijke handlangers zijn vorige week gearresteerd op verdenking van mensenhandel, mensensmokkel en oplichting. Het gaat om de European University for Professional Education, die zich volledig richt op buitenlandse studenten. De politie heeft bij de school een inval gedaan en computers, geld en administratie in beslag genomen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de school „onder valse voorwendselen” studenten geworven in het buitenland. Die zouden van tevoren een groot bedrag hebben moeten betalen, maar eenmaal in Nederland „vrijwel geen onderwijs” hebben ontvangen. Daarna werden de studenten volgens justitie gebracht naar werkplekken waar ze genoodzaakt waren voor weinig geld te werken.

Aan de European University studeren zo’n 150 studenten, vooral afkomstig uit landen als India, Nepal en de Filippijnen. Het OM laat zich niet uit over de identiteit van de verdachten, maar volgens diverse ingewijden gaat het om onder anderen de directeur-eigenaar van de school, de 63-jarige Amerikaan Glinder T. Behalve T. zijn er twee mannen van 36 en 40 gearresteerd die volgens het OM „hand-en-spandiensten” verleenden. Aan de arrestaties is een „uitgebreid onderzoek” voorafgegaan, dat begon toen de Vreemdelingenpolitie signalen kreeg dat er zaken niet klopten.

Er bestaan al jaren twijfels over de European University, een Nederlandse afsplitsing van een Europees netwerk van hogescholen. In 2006 oordeelde de Inspectie van het Onderwijs dat de situatie op de school „zeer zorgwekkend” was en dat er geen nieuwe studenten meer mochten worden geworven. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) besloot studenten geen verblijfsvergunningen meer te verlenen. Toenmalig staatssecretaris Bruins (Onderwijs, VVD) waarschuwde de European University dat de vergunning van de school op het spel stond.

Uit aanvullend onderzoek van de inspectie bleek dat de studentenadministratie in 2007 een puinhoop was. Over valse voorwendselen waaronder studenten naar Nederland zouden worden gehaald, repte de inspectie toen niet. Wel schreef de toezichthouder dat de European University tegenover haar studenten „in onvoldoende mate een juist beeld” schetst „van de status van de opleidingen” die worden aangeboden. Ook schreef de inspectie dat de studenten van de school een „kwetsbare groep” vormen met „veel financiële problemen”.

Vorig jaar mocht de European University van de IND weer studenten werven, na verbeteringen. Of het politieonderzoek zich richt op de periode vóór 2007 of ook daarna, wil justitie in het belang van het onderzoek niet zeggen. De drie verdachten zijn vorige week voorgeleid voor de rechter-commissaris, die hun detentie met veertien dagen verlengde.

    • Jaco Alberts