Essentiële grondstof kunstmest raakt op

Binnen 70 tot 100 jaar zijn de winbare voorraden fosfaat in de wereld op als het huidige gebruik voortgaat. Daarmee komt een einde aan de voortdurende stijging van opbrengsten in de landbouw en het in gebruik nemen van arme gronden dankzij ruim gebruik van kunstmest. Recycling van fosfaat uit slachtafval en rioolwater en een zuiniger gebruik zijn daarom essentieel voor het in stand houden van een productieve landbouw.

Een advies van deze strekking heeft de stuurgroep Technology Assessment van het ministerie van Landbouw eerder deze maand overhandigd aan minister Verburg (Landbouw, CDA).

De winbare fosfaatvoorraden zijn voor tweederde geconcentreerd in twee landen: China en Marokko. Het tekort krijgt daarmee ook een geopolitieke component. Twee landen met zo’n groot marktaandeel kunnen de markt manipuleren. China heeft tijdens de grondstoffenhausse enkele jaren geleden de wereld onaangenaam verrast met exportrestricties voor een groot aantal essentiële grondstoffen, waaronder fosfaat.

Internationale organisaties houden zich niet met dit onderwerp bezig. Dit zou wel moeten, stelt de stuurgroep. Het einde van makkelijk winbaar fosfaat, een essentieel bestanddeel van kunstmest, zal grote invloed hebben op de wereldvoedselvoorziening.

Door erosie van landbouwgrond vloeit jaarlijks zo’n 20 tot 30 miljoen ton fosfaat via rivieren de oceanen in. Dit slaat neer op de zeebodem en er zijn geen methoden om het terug te winnen. Op deze manier verdwijnt er meer fosfaat dan er jaarlijks wereldwijd in mijnen wordt gewonnen. Recycling uit rioolwater, mest en slacht- en plantaardig afval is essentieel, aldus het advies.

Fosfaat: pagina 15