Correcties & aanvullingen

Concilie van Nicaea

In het ‘ikje’ God in de mis (12 oktober, pagina 16) wordt verwezen naar het Concilie van Nicaea in 525. Dat moet zijn 325.