Conflicten

Karel Witteveen betoogt in zijn brief (CS 9-10-2009) dat hij niet het kunstwerk centraal wil stellen, maar via het kunstwerk in contact wil treden met het publiek. Die aanpak onderschrijf ik van harte en dat is ook precies hoe een museumeducator, zoals ik in museumgoudA, werkt. Het museum is een negentiende-eeuws instituut dat niet aansluit bij deze tijd. Daarom is het noodzaak een discussie uit de samenleving te koppelen aan de collectie om de `hearts and minds` van de bezoeker te raken, in het bijzonder de jonge museumbezoeker.

Een concreet voorbeeld is de vraag die ik kreeg van een docente uit het VMBO-onderwijs, om iets te doen met de enorme ruzies tussen groepen leerlingen. Ik heb toen de video Actors van Stefanos Tsivopoulos laten zien, over een menselijk laboratorium waar vier mannen in een kleine ruimte lange tijd bijeen zijn. Deze video is vervolgens gekoppeld aan een workshop `conflicthantering` en het maken van een `storyboard` over een zelf beleefd conflict, samen met de kunstenaar. Honderden leerlingen hebben inmiddels dit project gevolgd, en zo geleerd te reflecteren over eigen gedrag en dat van anderen. Het is een van de manieren om van het stoffig instituut museum een hedendaags platform te maken.

    • Ruth Horstmanshoff