Zorginspectie onder loep van Ombudsman

De Nationale Ombudsman is een onderzoek begonnen naar onzorgvuldig optreden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De inspectie zou de reputatie van kleine ziekenhuizen hebben beschadigd.

De Nationale Ombudsman richt zich vooral op het optreden van de de inspectie in twee media. Ten eerste zou de IGZ weerwoord hebben moeten leveren op beweringen in een Nova-uitzending van twee jaar geleden. Daarin stelden twee artsen dat er op intensive cares van kleine ziekenhuizen jaarlijks 250 doden vallen door een tekort aan kwaliteit. De IGZ zou door haar reactie hebben gesuggereerd dat er sprake zou zijn van „onverantwoorde zorg”. De vereniging van kleine ziekenhuizen (SAZ) betwist dat.

Ook kritiseert SAZ een rapport van eind vorig jaar over hetzelfde onderwerp. IGZ stond op het punt om dit rapport in december te publiceren, maar de resultaten daarvan kwamen voortijdig in deze krant. Conclusie van dat rapport was dat er ruim tien intensive cares van kleine ziekenhuizen snel gesloten moesten worden, omdat ze niet aan de kwaliteitseisen voldeden.

Toen de gewraakte ziekenhuizen het rapport lazen, namen ze dezelfde dag vrijwel allemaal contact op met de IGZ, om beterschap te beloven binnen enkele dagen. Daarop besloot IGZ de dreiging om ze te sluiten in te trekken. Ook bleek dat de IGZ in enkele gevallen een fout had gemaakt, zodat ic’s onterecht als onvoldoende werden gekwalificeerd. Uiteindelijk heeft de IGZ geen enkele ic gesloten.

SAZ stelt volgens de Nationale Ombudsman dat hierdoor de IGZ kleine ziekenhuizen reputatieschade heeft berokkend. Volgens een woordvoerder van de Ombudsman vindt SAZ dat de IGZ „te snel naar buiten is gekomen met het onderzoek” en heeft de inspectie „zonder directe noodzaak gedreigd de betrokken ic’s binnen 48 uur te sluiten”. SAZ wil niet reageren op haar klacht.

De IGZ verweet de ic’s aanvankelijk dat er ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden soms te weinig of geen gekwalificeerd personeel was in de kleine ic’s. Daarop hebben de ziekenhuizen hun roosters aangepast of personeel aangenomen om de kwaliteit te verbeteren.

De Nationale Ombudsman kijkt vooral wat er zich heeft afgespeeld. De SAZ zou geen schadevergoeding van de IGZ hebben gevraagd.

Eerdere artikel over onderzoek inspectie naar intensive care-afdelingen op nrc.nl/binnenland