Voormalig pg bekijkt lekken van begroting

Voormalig procureur-generaal Joan de Wijkerslooth de Weerdesteyn gaat de commissie leiden die het uitlekken van Prinsjesdagstukken nader onderzoekt. Uiterlijk half december moet deze commissie, die gisteren is ingesteld door het presidium van de Tweede Kamer, haar rapport aanbieden.

De commissie moet duidelijkheid scheppen over het voortijdig openbaar worden van Prinsjesdagstukken via de media. Eerder bekende Kamerlid Paul Tang (PvdA) dat hij de Macro-Economische Verkenning aan RTL had gelekt, maar het presidium zegt dat het niet uitsluit dat er meerdere lekken zijn geweest. De commissie zal een reconstructie maken vanaf het moment dat de Prinsjesdagstukken bij de Tweede Kamer werden bezorgd. Alhoewel geen sprake is van een strafrechtelijk onderzoek, zullen twee onderzoekers van de rijksrecherche worden ingezet.

De reconstructie van de commissie is niet gericht op het opsporen van strafbare feiten, maar bedoeld om lering uit te trekken. Zo wordt bezien of de huidige embargoregeling aanpassing of verduidelijking behoeft. Dinsdag bleek al dat een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de regering de begrotingsstukken voortaan op de vrijdag vóór Prinsjesdag openbaar moet maken. Nu krijgt een beperkte groep mensen de stukken op die vrijdag en ontstaat een wedloop tussen journalisten om als eerste de Miljoenennota te bemachtigen.

Naast voorzitter Joan de Wijkerslooth bestaat de commissie uit voormalig minister Borst (Volksgezondheid, D66) en oud-griffier van de Kamer De Beaufort. De totale kosten van het onderzoek zijn op 187.800 euro begroot.