Tweede Kamer wil deeltijd-WW voortzetten

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de regeling voor deeltijd-WW voortzetten. Van de aangescherpte regeling wordt minder gebruikgemaakt dan verwacht, zodat de regeling in ieder geval tot het einde van het jaar kan gelden.

Tijdens een overleg in de Tweede Kamer zei minister Donner (Sociale Zaken, CDA) gisteren dat hij de regeling wel wil voortzetten, maar dat de Kamer moet aangeven hoe dat bekostigd moet worden.

Tot nog toe maken 33.310 werknemers gebruik van deeltijd-WW. In de zomer zijn de toelatingscriteria aangescherpt en is het budget verhoogd naar 950 miljoen euro. In totaal is nu 330 miljoen euro gebruikt. Daarom drongen diverse Kamerleden er bij de minister op aan de sluitingsdatum van 1 januari te verplaatsen, gezien de financiële ruimte die er nog is.

Minister Donner vindt in ieder geval dat de deeltijd-WW een adequaat middel is om de eerste klappen van de economische crisis op de arbeidsmarkt op te vangen. Het feit dat de werkloosheid in Nederland relatief laag is vergeleken met andere Europese landen is volgens hem mede te danken aan maatregelen zoals deeltijd-WW en de snelle bemiddeling van werklozen via de dertig mobiliteitscentra. Zo’n 100.000 mensen zijn op deze manier aan het werk gebleven, zei Donner.

De regeling voor deeltijd-WW is in maart ingesteld, als voortzetting van de regeling voor werktijdverkorting, met het oog op de voorspelde hoge werkloosheid. Het Centraal Planbureau voorzag in het voorjaar nog dat de werkloosheid fors zou stijgen naar 10 procent volgend jaar. De werkloosheid is intussen opgelopen tot bijna 5 procent, tegen 3 procent ruim een jaar geleden. Verwacht wordt dat de komende maanden veel meer werknemers hun baan zullen kwijtraken, omdat vooral de bouw met fors minder opdrachten te kampen heeft. Donner wil pas een besluit nemen over voortzetting van de regeling zodra duidelijk is hoe de arbeidsmarkt en de economie zich de komende maanden ontwikkelen.

Verwijzend naar publicaties over fraude bij de uitvoering van deeltijd-WW zei Donner dat er geen noemenswaardige fraude is aangetoond. Er lopen nog onderzoeken, maar er is nog geen boete opgelegd.