Overhaast

Wie bij ‘crisis’ nog steeds aan alarmlichten, adrenaline en acuut ingrijpen denkt, begrijpt niets van moderne politiek. Nee, het beste is om kalm te blijven. In crisistijd moet je beschikken over een mediterrane loomheid.

Maatregelen? Over een jaar of elf kunnen we zo zoetjes aan eens beginnen met het verhogen van de AOW-leeftijd, zodat die tegen 2026 twee jaartjes hoger ligt. Althans, dat is de theorie. Tegen die tijd zijn we weer drie, vier kabinetten verder, dus tja, dan kan alles anders zijn.

Wat doen we op korte termijn? De vliegtaks afschaffen en een slooppremie voor oude automobielen uitdelen. Puur symboolpolitiek, want extra nieuwe auto’s zijn er niet door verkocht. En terecht, want wie een nieuwe auto koopt, is volslagen van lotje getikt. Rij er de garage mee uit, en hij is al een kwart minder waard; die kun je er beter door iemand anders af laten rijden.

Betracht mediterrane loomheid maar vergeet de bühne niet. Blijf op je luie reet zitten, maar laat je wel chaufferen van crisisberaad naar spoedoverleg, en vergeet niet af en toe uit het raampje te zwaaien naar de haag van belangstellenden, die je zoet houdt met strooigoed.

Vliegtaks, woningisolatie, slooppremie, zandsuppletie, het lijken de Drie Dwaze Dagen wel.

Natuurlijk, er zijn maatregelen denkbaar die wel degelijk iets kunnen uithalen – hypotheekrenteaftrek, AOW-leeftijd, een werkelijk groot bouwproject, troepen terugtrekken, immigratiestop, uitkeringen van potverteerders staken – maar ja, dat levert zoveel gezeur op, daar moet je je vingers niet aan willen branden. Nee, daar zet je, na lang tafelen, een commissie op. Of je besluit om met ingang van 2020 iets te veranderen.

Vanaf twee-duizend-en-twintig ieder jaar een maandje langer werken, en dan in twee-duizend-en-zes-en-twintig de AOW-leeftijd naar 67 opschroeven?!

Tut-tut… Wacht even…! Is dat niet wat ál te vlot en rigoureus? Moeten we daar niet eventjes een commissietje op zetten dat daar een jaar of acht eens even heel kalmpjes op kan studeren?

Ik stel voor dat er een parlementaire enquête komt naar de veel te overhaaste besluitvormingen van dit kabinet.

Christiaan Weijts

    • Christiaan Weijts