Kraken is gunstig

Ik beschouw nrc.next doorgaans als een kritische en scherpe krant. Het is daarom bedroevend dat in het commentaar van 13 oktober één van de slechtste argumenten van de tegenstanders van kraken wordt uitgedragen, namelijk: krakers dringen voor.

Door kraken komt er juist méér ruimte op de woningmarkt en komen woningzoekenden sneller aan een woning. Hoezo? Doordat krakers vaak huizen in gebruik nemen die buiten het woningaanbod gehouden worden. Bijvoorbeeld in afwachting van sloop, door het moedwillig laten verkrotten of wegens speculatie, waarbij opbrengsten van verhuur niet opwegen tegen de lasten die het de speculant oplevert. Ook bedrijfs- en kantoorpanden zijn populaire doelwitten, onder andere het enorme overschot aan verouderde kantoorpanden waar geen afnemers meer voor te vinden zijn.

Dat zijn allemaal panden die niet in het reguliere woningaanbod voorkomen. Door te kraken worden op deze manier vele woningen aan de woningmarkt toegevoegd en worden de wachtlijsten voor andere burgers dus kleiner.

Ik woon zelf in een pand dat eigendom is van een corporatie en op zijn vroegst in 2014 gesloopt zal worden voor nieuwbouw. De corporatie is niet van plan de renovaties te doen om het pand nog tot die tijd te kunnen verhuren en heeft het dan maar dichtgetimmerd. Door dit pand weer in gebruik te nemen hebben mijn twee huisgenoten en ik ervoor gezorgd dat er weer drie personen minder op de Rotterdamse wachtlijst staan.

    • Dieter Vandoren Rotterdam