ik@nrc.nl

Sinds een week zit mijn twintigjarige broertje in een kraakpand. Om mijn ouders gerust te stellen kom ik een kijkje nemen. Het prachtige huis aan het Vondelpark, volgens de krakers met een waarde van 1,3 miljoen, staat in schril contrast met het beeld van de familie – een bedompt hol in een kelder met ratten.

De medekrakers van mijn broer blijken ook niet zo gevaarlijk. De meesten studeren aan de universiteit en spreken met dezelfde Gooise ‘r’ als mijn familie. Op een briefje in de gang wordt de essentie van de elitekraker perfect samengevat: „Jullie zijn me nog 50 euro schuldig voor de advocaat en het bier.”

Stuur je bijdrage van maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl

    • Myrte Hamburg