FAO: Honger in de wereld niet eerder zo wijd verbreid

Rotterdam, 15 okt. - Voor het eerst is volgens de Wereldvoedselorganisatie FAO het aantal ondervoede mensen wereldwijd gestegen tot meer dan een miljard. De honger in de wereld is volgens de FAO sinds de voedselcrisis in 2008 en de kredietcrisis die kort daarna uitbrak fors toegenomen. In het jaarlijkse rapport over voedselonzekerheid schrijft de FAO dat ontwikkelingslanden kampen met dalende inkomsten uit export en een vermindering van de ontwikkelingshulp, tegelijkertijd zijn de voedselprijzen nog steeds hoog. De armste bevolking heeft daardoor minder te eten, krijgt minder voedzaam eten, wordt gedwongen bezittingen te verkopen om aan voedsel te komen en bezuinigt op kosten voor medische zorg en onderwijs.

Het rapport is te lezen via nrc.nl/buitenland