Bijkomende ziekte van dementerende vaak genegeerd

Rotterdam, 15 okt. - Artsen behandelen de bijkomende klachten van dementerenden lang niet altijd goed. Dat stelt Martin Kat, psychiater bij het Medisch Centrum Alkmaar, die gisteren aan de UvA promoveerde. Kat benadrukt dat dementie niet simpelweg een geheugenstoornis is, maar een breder ziektebeeld. Vaak hebben patiënten ook symptomen als depressie, angst, apathie en prikkelbaarheid. Kat stelde vast dat artsen die bredere symptomen vaak niet met dementie associëren, wat een passende behandeling verhindert. Ook onderzocht hij het verschijnsel delier: een plotseling optredende, ernstige verwardheid. Ouderen die een delier kregen na een heupoperatie, hadden tweemaal zoveel risico op het ontwikkelen van dementie. Volgens Kat is delier daarom soms aanwijzing voor een onderliggende degeneratieve hersenaandoening, zoals dementie.