Amsterdam wil 70.000 woningen

Amsterdam, 15 okt. - De gemeente Amsterdam wil tot 2040 70.000 nieuwe woningen bouwen. Dat staat in de Ontwerp Structuurvisie 2040 die wethouder Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke ordening, Groenlinks) gisteren heeft gepresenteerd. Daarin staat hoe de stad zich de komende decennia in grote lijnen moet ontwikkelen. Momenteel heeft de hoofdstad circa 350.000 woningen. De extra woningen zijn nodig, omdat het aantal inwoners van Amsterdam de komende jaren flink zal groeien. Nu zijn dat er bijna 770.000, in 2040 naar verwachting tussen 840.000 en 860.000.