500 Britten extra naar Afghanistan

Groot-Brittannië is bereid nog eens 500 man naar Afghanistan te sturen, waardoor de Britse troepenmacht daar groeit tot 9.500.

Premier Gordon Brown informeerde het Lagerhuis gisteren dat het voornemen „strookt met wat de Amerikanen zullen besluiten”. President Obama overweegt tienduizenden extra militairen naar Afghanistan te sturen. Hij maakt zijn besluit naar verwachting volgende week bekend.

Brown verbond drie voorwaarden aan de extra bijdrage: de troepen worden pas uitgezonden als ze voldoende zijn uitgerust, president Hamid Karzai moet zich verplichten tot een grotere militaire inspanning van de Afghanen zelf, en ook andere NAVO-landen moeten meer bijdragen.

De Britse versterkingen zullen worden gezonden naar de Zuid-Afghaanse provincie Helmand, waar ook nu al het leeuwendeel van de Britse militairen is gelegerd. Ze zijn daar regelmatig in felle gevechten gewikkeld met de Talibaan. Brown las gisteren aan het begin van het wekelijkse vragenuurtje in het Lagerhuis plechtig de namen voor van 37 militairen, die tijdens het zomerreces om het leven zijn gekomen in Afghanistan. In totaal zijn daar dit jaar al 84 Britten gedood.

De militaire leiding verwelkomde Browns aankondiging. Het is een publiek geheim dat de legerleiding al veel eerder versterkingen had gewild. Brown en zijn minister van Financiën, Alistair Darling, hielden dat tot dusver tegen.

John Hutton, die tot juni minister van Defensie was, liet gisteren weten dat het „veel meer zou hebben geholpen als we de extra troepen daar zes maanden eerder hadden gehad.”