Wegen van Wellink ondoorgrondelijk

Met stijgende verbazing toenemend ongeloof volg ik Nout Wellink als toezichthouder op ons bancaire systeem. In de periode dat hij deze functie bij de De Nederlandsche Bank bekleedt zijn we verrast met producten als Legio Lease en woekerpolissen.

Onder het toeziend oog van Wellink werd Harry Borghouts voorgedragen als voorzitter van de raad van bestuur van het pensioenfonds ABP. De man beschikte niet over enige financiële kennis of ervaring. Integendeel, hij was als commissaris van de koningin van Noord-Holland onder meer verantwoordelijk voor het verdwijnen van miljoenen euro’s in de Icesave-affaire en onaanvaardbaar declaratiegedrag in het college van Gedeputeerde Staten.

En nu heeft Wellink het nota bene gepresteerd om in te stemmen met de benoeming van Ed Nijpels op deze functie bij het ABP. Dezelfde Nijpels, die al die jaren bij DSB Bank door Wouter Bos ‘idioot’ genoemde provisies heeft toegelaten. Deze man gaat nu leiding geven aan een van de drie grootste pensioenfondsen ter wereld met een belegd vermogen van ruim 180 miljard euro. En Wellink vindt het goed.

Een snel groeiend aantal Nederlanders zal dit niet kunnen bevatten, zeker nu wij in een crisis zitten. Het spreekwoord ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ slaat dan makkelijk om in ‘slecht voorbeeld doet slecht volgen’. Dit zal niet bijdragen aan het financieel-economisch en sociaal-maatschappelijk herstel van ons land in de moeilijke jaren die ons nog te wachten staan.

Hylke J. A. S. Tromp

Loosdrecht