Wat gebeurt er nu met mijn spaargeld?

De DSB Bank staat sinds deze week onder curatele van De Nederlandsche Bank.

Wat moeten de klanten van de bank doen en wat gebeurt er met de hypotheken?

Het einde van de DSB Bank uit Wognum begon anderhalve week geleden. Op 1 oktober begonnen verontruste klanten hun geld weg te halen bij de bank. In twaalf dagen verdween er ruim 664 miljoen euro aan spaargeld bij de bank van Dirk Scheringa.

Toen de Amsterdamse rechtbank DSB maandag op verzoek van De Nederlandsche Bank uitstel van betaling verleende, hadden tussen de 350.000 en 400.000 klanten nog 3,6 miljard euro spaargeld bij DSB staan. De rechter heeft twee bewindvoerders aangesteld die formeel ook moeten onderzoeken of de DSB Bank een doorstart kan maken. Maar de kans daarop is klein.

1Wat gebeurt er met dit geld? Rekeninghouders met een DSB-pas kunnen tot twaalf uur vannacht maximaal 250 euro per dag pinnen bij een geldautomaat. Daarna worden alle rekeningen bevroren. Klanten die al hun bankzaken via de DSB Bank regelden, moeten snel een rekening openen bij een andere bank. Ze worden bij die banken met voorrang behandeld.

2Raken klanten van de DSB Bank hun spaargeld kwijt? Iedere klant krijgt zijn spaargeld terug, met een maximum van 100.000 euro. Dit spaargeld valt onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB). De andere Nederlandse banken draaien naar rato van hun marktaandeel op de spaarmarkt op voor het terugbetalen van dit spaargeld.

3Wat gebeurt er met spaargeld dat niet onder de garantieregeling valt? Dat zijn klanten kwijt. Ruim 4.000 mensen hebben meer dan een ton aan spaargeld bij de DSB Bank gestald. Het bedrag boven de ton zijn ze kwijt. Daarnaast is er een groep van ongeveer 4.500 klanten die een zogeheten achtergestelde deposito hadden. Zij kregen een hogere rente, maar liepen ook meer risico. Hun geld valt niet onder de garantieregeling. Omdat het om een achtergesteld deposito gaat, gaan andere schuldeisers voor. In totaal gaat het hierbij om 110 miljoen euro.

4Moeten klanten rente blijven betalen op hun DSB-hypotheek? Een faillissement van een bank betekent niet dat klanten hun hypotheek niet meer hoeven af te lossen of een krediet niet terug hoeven te betalen. De curator zal de door DSB verstrekte hypotheken en kredieten proberen te verkopen aan andere financiële instellingen. Klanten moeten hun hypotheekrente dan voortaan aan een andere bank betalen, de met DSB gemaakte afspraken blijven overeind.

5Is de hypotheek- en kredietportefeuille van DSB Bank aantrekkelijk om over te nemen? Niet echt. Niet duidelijk is hoeveel die waard zijn. Ook is niet duidelijk welke schadeclaims er nog ingediend zullen worden. Er zijn nog allerlei klanten die zeggen gedupeerd te zijn door de DSB. Zij willen onder meer met de Stichting Hypotheekleed van Pieter Lakeman schade claimen bij DSB Bank.

6Wat gebeurt er met klanten die bijvoorbeeld hun spaargeld en hun hypotheek bij de DSB Bank hebben? In het depositogarantiestelsel is het mogelijk om schulden en tegoeden met elkaar te verrekenen. Het spaargeld wordt dan van de hypotheekschuld afgetrokken. De resterende schuld moet gewoon afgelost worden.

7De Stichting Steunfonds Probleemhypotheken sloot vorige week een akkoord met de DSB Bank. Klanten die een te hoge hypotheekschuld hebben in verhouding tot hun inkomen of de waarde van hun huis, zouden hiervoor worden gecompenseerd. Wat is deze overeenkomst nu nog waard? Dat is nog niet duidelijk. Woordvoerder Jelle Hendrickx van de Stichting Steunfonds Probleemhypotheken heeft gisteren met de bewindvoerders gesproken, die willen de regeling wel bestuderen. „Maar er is nu geen geld om de regeling uit te voeren.”

8Hoe bijzonder is het dat een bank in Nederland uitstel van betaling nodig heeft? Uitstel van betaling komt zelden voor. DNB probeert er in het algemeen alles aan te doen om een bank overeind te houden. De afgelopen week werkte DNB aan een reddingsplan, waarbij ABN Amro, ING, Fortis, SNS en Rabobank de bank uit Wognum zouden overnemen en als kleine consumentenbank zouden laten doorgaan. Dat mislukte.

De laatste bank die in Nederland failliet ging was Indover, in oktober vorig jaar. Dit was een dochterbank van Bank Indonesia, de centrale bank van Indonesië. Bij Indover hadden Nederlandse particulieren ongeveer 11 miljoen euro aan spaargeld gestald. Eerder, in 2005, ging de Amsterdamse bank Van der Hoop failliet. Die bank had ongeveer 1.500 spaarders, die in totaal circa 150 miljoen euro aan spaargeld bij de bank hadden staan.

    • Tom Kreling