Stichting wil doek Jan Steen 'redden'

Een groep vooraanstaande kunsthistorici en juristen heeft een stichting opgericht om te voorkomen dat het schilderij De huwelijksnacht van Tobias en Sara van Jan Steen uit het Haagse Museum Bredius in handen komt van de Amerikaanse erfgename van kunsthandelaar Jacques Goudstikker.

De Stichting tot bescherming en behoud van Nederlands Openbaar Kunstbezit is een initiatief van het actiecomité ‘Jan Steen moet blijven’, waaraan onder anderen Rijksmuseumdirecteur Wim Pijbes, oud-museumdirecteuren Henk van Os en Frits Duparc en kunsthistoricus Albert Blankert deelnemen.

Het schilderij van Jan Steen (1626-1679) dat nu nog in Museum Bredius hangt, hoort tot de 202 schilderijen die de Nederlandse Staat in 2006 afstond aan de erven Goudstikker. Het doek was in de negentiende eeuw in twee stukken gesneden.

Het linkerstuk belandde in 1931 in de handelsvoorraad van Goudstikker en kwam na de oorlog in de collectie van het Rijk. Het rechterdeel is in 1907 gekocht door de verzamelaar Abraham Bredius die het naliet aan de gemeente Den Haag, onder de voorwaarde dat het altijd in Museum Bredius zou blijven.

De twee delen werden in 1996 na een restauratie herenigd. Omdat de gemeente Den Haag geen geld overhad voor de aankoop van het door de erven Goudstikker geclaimde linkerdeel van het schilderij, werd de kwestie vorig jaar door beide partijen voorgelegd aan de Restitutiecommissie. De commissie kwam met hen overeen dat het hele schilderij wordt overgedragen aan de erven Goudstikker tegen betaling van ruim 622.000 euro aan de gemeente Den Haag voor het Brediusdeel.

De overdracht kan echter alleen plaatsvinden na toestemming van de rechter om de bepaling van Bredius dat zijn schilderij in het museum moet blijven, op te heffen. De gemeente heeft nu bij de rechtbank in Den Haag een verzoek tot opheffing van deze voorwaarde van Bredius ingediend. De zaak wordt op 5 november behandeld.

De nu opgerichte stichting zal zich in deze zaak voegen en de rechter met klem verzoeken om de bepaling van Bredius te handhaven, zodat het schilderij voor Nederland behouden kan blijven.

De woordvoerder van de stichting, Albert Blankert, zegt: „De huwelijksnacht van Tobias en Sara is het pronkstuk van het Museum Bredius. De gemeente Den Haag had er meteen voor moeten zorgen dat dit schilderij van Jan Steen hier kan blijven en financiële middelen moeten vinden om het linkerdeel van de erven Goudstikker te kopen.”