Premier moet documenten openbaren

Premier Balkenende moet bepaalde ambtelijke stukken die in 2007 vlak na het aantreden van het huidige kabinet werden opgesteld, alsnog openbaar maken. De Raad van State heeft dit vanmorgen bepaald.

De hoogste bestuursrechter oordeelt dat de premier de ambtelijke verslagen ten onrechte heeft gekwalificeerd als persoonlijke beleidsopvattingen die daarom niet onder de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) vallen.

Volgens Jan van Oosten van advocatenkantoor Stibbe betekent de uitspraak van de Raad van State dat het „magische woord intern beraad” niet meer te pas en te onpas gebruikt kan worden om openbaarmaking van ambtelijke stukken te weigeren.

De kwestie gaat om verslagen die gemaakt zijn gemaakt tijdens de zogeheten ‘100 dagen dialoog’ met burgers die het kabinet na zijn aantreden in 2007 begon. Na de presentatie van het regeerakkoord trok het kabinet het land in om met burgers en organisaties te overleggen. De bevindingen van deze rondgang zouden vervolgens weer worden vertaald in de plannen die op de eerste Prinsjesdag werden gepresenteerd.

De oppositie in de Tweede Kamer vroeg het kabinet om de inbreng van de burgers die zij had ontvangen. Want alleen dan zou geoordeeld kunnen worden in hoeverre het kabinet rekening had gehouden met de opmerkingen die tijdens de 100 dagen waren gemaakt. Premier Balkenende wilde echter zo ver niet gaan.

Hierop besloot directeur Guido Enthoven van het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie op persoonlijke titel de stukken met een beroep op de WOB aan te vragen. Dit werd geweigerd. Na een gang naar de rechter kreeg de premier opnieuw gelijk. In het aangespannen hoger beroep herroept de Raad van State deze uitspraak gedeeltelijk. De verslagen van de gesprekken, de zogeheten mindmaps, bevatten geen persoonlijke beleidsopvattingen en moeten geanonimiseerd openbaar worden gemaakt. Dit geldt niet voor persoonlijke brieven van burgers aan het kabinet. Die zijn met een beroep op de persoonlijke levenssfeer terecht geweigerd, oordeelt de Raad van State.

Lees de hele uitspraak op nrc.nl/binnenland