`Onderzoek inzake Hedwige niet goed`

Rotterdam, 14 okt. - Het onderzoek naar het alternatief voor de ontpoldering in Zeeland is ”onvolledig” uitgevoerd. Dat schrijft het waterschap Zeeuws-Vlaanderen in reactie op het kabinetsbesluit om de Hedwigepolder toch onder water te zetten. Het besluit volgde op onderzoek dat uitwees dat een alternatief plan van het waterschap voor schorren langs de oevers van de Westerschelde niet toereikend is voor het benodigde natuurherstel. Volgens het waterschap zou het schorrenplan wel degelijk de door Europese vereiste natuurwaarden kunnen halen.