Levenslange celstraf, maar toch met verlof

Waarom mag een moordenaar die tot levenslang is veroordeeld regelmatig met verlof? Volgens staatssecretaris Albayrak is het een ‘uniek’ geval. Een zesvoudige moordenaar die een levenslange gevangenisstraf uitzit, mag met enige regelmaat op ‘therapeutische basis’ naar huis. Lees hier het artikel in De Telegraaf. Daaruit blijkt dat sinds 2001 wordt gewerkt aan resocialisatie van de

gevangenisWaarom mag een moordenaar die tot levenslang is veroordeeld regelmatig met verlof? Volgens staatssecretaris Albayrak is het een ‘uniek’ geval.

Een zesvoudige moordenaar die een levenslange gevangenisstraf uitzit, mag met enige regelmaat op ‘therapeutische basis’ naar huis. Lees hier het artikel in De Telegraaf. Daaruit blijkt dat sinds 2001 wordt gewerkt aan resocialisatie van de man, die in 1983 in het Delftse café ’t Koetsiertje zes mensen doodschoot, onder wie een twaalfjarig meisje. De Turkse Cevdet Y. zit niet in een penitentiaire inrichting, maar in de Van der Hoeven Kliniek: een forensisch psychiatrisch centrum, waar hij sinds 2001 wordt behandeld voor een psychiatrische stoornis. De kliniek wilde Y. alleen opnemen als hij ‘als een tbs-patiënt zou worden bejegend, dus inclusief - op termijn - de mogelijkheid van verlof.’ Dat schrijft staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) in antwoord op Kamervragen van CDA en PVV. Zij benadrukt dat Y. een ‘uniek’ geval is.

Het is namelijk zeer ongebruikelijk dat levenslanggestraften met verlof mogen. Lees hier wanneer een gedetineerde met verlof mag en welke vormen van verlof er zijn. In 2001 is het gratieverzoek van Y. afgewezen, zijn enige kans op vervroegde vrijlating. Albayrak schrijft aan de Tweede Kamer dat zij van mening is „dat levenslanggestraften geen verlof verleend zou mogen worden”. Sinds het nieuwe verloftoetsingskader in 2007 van kracht werd is dat ook officieel niet meer mogelijk, schrijft zij. Justitie heeft toen onmiddellijk de verlofmachtiging van Y. ingetrokken, maar de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft het beroep van Y. hiertegen gegrond verklaard. Daardoor is de zesvoudige moordenaar volgens de staatssecretaris de „enige levenslanggestrafte in Nederland” die recht heeft op verlof.

Albayrak schrijft in antwoord op vragen van de Kamerleden Van Haersma Buma (CDA) en Joldersma (CDA) dat er nog twee levenslanggestraften ter behandeling in een tbs-instelling verblijven, maar zij mogen niet op verlof. Y. mag sinds zeven jaar regelmatig op eendaags begeleid verlof, in 2004 mocht hij twee keer vijf dagen begeleid op verlof. Staatssecretaris Albayrak zegt zich goed te kunnen voorstellen dat het „een pijnlijke confrontatie voor de slachtoffers en nabestaanden” is en heeft daarom contact met hen opgenomen. In haar brief schrijft zij dat zij de verlofaanvraag van Y. dit najaar opnieuw zal voorleggen aan het onafhankelijke Adviescollege verloftoetsing tbs. Dat gaf eerder een positief oordeel over het verlof van Y., maar merkte daarbij op dat er nog geen slachtofferonderzoek was uitgevoerd. Momenteel wordt dat onderzoek, waartoe Albayrak en haar collega Hirsch Ballin (Justitie, CDA) in september 2008 hebben besloten, afgerond. Mede op basis van het nieuwe advies zal Albayrak een besluit nemen over het omstreden verlof van Y.

Onlangs heeft minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) strengere regels voor verlof van gedetineerden aangekondigd. Lees hier zijn brief, die hij schreef nadat de gewelddadige mensenhandelaar Saban B. tijdens zijn verlof, waarin hij zijn vrouw en pasgeboren kind mocht bezoeken, was ontsnapt.

Op dit weblog zal met enige regelmaat ook aandacht worden besteed aan nieuws uit de Tweede Kamer of van het ministerie van Justitie. Lees hier een commentaar over levenslange gevangenisstraf.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.