Kamer wil begroting eerder vrij

De regering moet de jaarlijkse begrotingsstukken voortaan de vrijdag vóór Prinsjesdag openbaar maken. Dat heeft een meerderheid van de Tweede Kamer gisteren in een motie aan het kabinet verzocht.

De Kamer gaat daarmee nadrukkelijk in tegen de voorkeur van minister-president Balkenende om alle begrotingsstukken voortaan pas dinsdagmiddag openbaar te maken, na de toespraak van de koningin in de Ridderzaal en na de aanbieding door de minister van Financiën van het koffertje met de begroting aan de Tweede Kamer.

Een meerderheid van het parlement meent dat de publieke meningsvorming niet gebaat is bij „de ongewenste wedloop tussen journalisten” om als eerste de Miljoenennota te bemachtigen. Dat leidde de afgelopen jaren meestal tot uitgelekte stukken waarop politici niet mochten reageren. Kamerlid Ineke van Gent (GroenLinks), die de motie indiende, heeft het kabinet gevraagd per brief te melden wat het gaat doen.

Eerder dit jaar sprak het presidium van de Tweede Kamer zich ook al uit voor publicatie op vrijdag. De Eerste Kamer keerde zich daar tegen omdat voortijdige publicatie in strijd zou zijn met de geest van de Grondwet. „Nu ligt er een uitspraak van de Tweede Kamer, die kan het kabinet niet zomaar naast zich neerleggen”, aldus Van Gent.

René van der Linden, de zojuist aangetreden voorzitter van de Eerste Kamer, wil nog niet reageren op de stellingname van de Tweede Kamer. „Wij willen eerst de laatste Prinsjesdag evalueren”.

Daarna zal hij in overleg treden met de regering en de voorzitter van de Tweede Kamer.