Google en Amazon boeman in Frankfurt

Niet China, het omstreden themaland van de Frankfurter Buchmesse, maar Google en Amazon zijn voor de standhouders op de boekenmarkt de ‘boeman’.

De eerste firma wegens de volgens een veel geciteerde uitgever ‘napalmachtige’ tactieken waarmee zij boeken wil digitaliseren. De tweede wegens haar groeiende monopolie op de boekenverkoop en wegens de aanstaande Europese lancering van de e-reader Kindle. Zaken die de uitgeefwereld vermoedelijk binnen een paar jaar op zijn kop zullen zetten.

De strenge veiligheidsmaatregelen die waren genomen uit angst voor demonstraties, relletjes of andere acties tegen het Chinese regime bleken gisteren niet nodig. Tientallen politiebusjes, ambulances en een cordon van agenten waren ingezet om de congreshal van de Frankfurter Messe te beveiligen. Bezoekers werden gecontroleerd alsof het om een risicovlucht ging.

De ceremonie, die bestond uit een achttal speeches van hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de Chinese vicepresident Xi Jinping en de Duitse bondskanselier Angela Merkel, verliep ongehinderd. De sprekers laveerden zich een weg tussen politieke principes en economische perspectieven.

Het meest uitgesproken was de voorzitter van de Duitse Bond van Uitgevers en Boekhandelaren, Gottfried Honnefelder, die de vrijheid van meningsuiting een onvervreemdbaar recht noemde dat in het hart van de Buchmesse thuishoort. Hij oogstte applaus.

Meer over de Buchmesse op www.nrcboeken.nl

    • Maartje Somers