Gigantisch tekort aan eten in 2050

De wereldvoedselproductie moet in 2050 met 70 procent zijn toegenomen om de snelle groei van de wereldbevolking op te vangen. Als dat niet gebeurt dreigen vooral in ontwikkelingslanden, waar de bevolkingsgroei het grootst is, ernstige voedseltekorten. Volgens deskundigen van Wereldvoedselorganisatie FAO moet de productie van granen stijgen van 2,1 miljard ton per jaar naar 3 miljard ton om aan de vraag te voldoen. De vleesproductie moet stijgen van 200 miljoen ton naar 470 miljoen ton. De wereldbevolking zal de komende veertig jaar naar verwachting groeien met 34 procent, van 6,7 miljard mensen nu, naar 9,1 miljard mensen in 2050. Die groei vindt voor het overgrote deel plaats in ontwikkelingslanden. In die landen is bovendien sprake van een snelle trek naar de steden, waardoor het platteland steeds verder leegloopt. FAO-directeur Jacques Diouf verwacht dat „de combinatie van bevolkingsgroei, inkomensgroei en verstedelijking” in ontwikkelingslanden leidt tot bijna een verdubbeling van de vraag naar „voedsel en veevoer”. Landbouwgrond wordt schaarser omdat de voedselproductie concurreert met de lucratieve productie van grondstoffen voor biobrandstof. Ook dreigt de productiviteit van de landbouwgrond vooral in ontwikkelingslanden te worden aangetast door klimaatverandering. Volgens FAO is in die landen jaarlijks een extra investering nodig van 83 miljard dollar. Nu is er jaarlijks 88 miljard dollar beschikbaar. (NRC)

Lees het rapport van de FAO via nrcnext.nl/links