De nurse practitioner

Wat doet u voor werk?

„Ik ben verpleegkundige op de oncologieafdeling van het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Een van mijn belangrijkste taken is het begeleiden van longkankerpatiënten. Zij krijgen meestal een aantal chemokuren. Tijdens die behandeling zie ik de patiënten elke week, of met iets langere tussenposen op mijn spreekuur.”

Wat bespreekt u dan?

„Ik kijk naar de lichamelijke en geestelijke conditie van patiënten en besluit aan de hand daarvan of chemokuur kan worden voortgezet. De kuren kunnen bijwerkingen geven: nier- en leverfuncties worden aangetast en de aanmaak van bloedlichaampjes en bloedplaatjes kan verstoord worden. Ik laat regelmatig bloed afnemen om de waarden van verschillende stoffen vast te stellen en beoordeel of de waarden nog acceptabel zijn. Daarnaast kijk ik naar andere bijwerkingen van de chemokuur. Ik vraag ook hoe patiënt en partner er psychisch aan toe zijn. Als er problemen zijn vraag ik thuishulp aan of verwijs ik ze door naar de maatschappelijke hulpverlening of een psycholoog.”

Wat is de levensverwachting van patiënten met longkanker?

„De prognose is vaak slecht. Dat komt omdat longkanker vaak pas in een laat stadium wordt ontdekt. Mensen hebben al langere tijd klachten zoals benauwdheid en hoesten maar denken dan dat ze een longontsteking hebben. Als de klachten aanhouden en er kanker wordt vastgesteld, is er vaak sprake van een grote tumor met uitzaaiingen.”

Tobias Reijngoud

    • Tobias Reijngoud