Coalitie bijna akkoord over latere AOW

De coalitiepartijen zijn dicht bij een akkoord over een verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar. Vakcentrales en oppositie reageren nu al zeer ontstemd op uitgelekte details.

CDA, PvdA en ChristenUnie onderhandelen vandaag verder over een compromisvoorstel. Daarbij zouden 55-plussers worden ontzien. Het blijft mogelijk om met 65 jaar te stoppen met werken, maar wel ten koste van de hoogte van de AOW-uitkering. Onenigheid is er nog over de gevolgen van het optrekken van de leeftijd voor de aanvullende pensioenen. CDA en PvdA zijn het daar niet over eens. Het kabinet streeft ernaar om tegelijk met het optrekken van de AOW-leeftijd naar 67 jaar ook de leeftijd voor de aanvullende bedrijfspensioenen te verhogen. Dat levert, net als de hogere AOW-leeftijd, forse besparingen op van enkele miljarden. Het CDA ziet hierin een welkome lastenverlichting in de premies voor werkgevers. Maar de PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil, net als de vakbeweging, niet „dat dit geld in de zakken van de werkgevers” verdwijnt, melden ingewijden.

Werknemersorganisaties hebben boos gereageerd op de uitgelekte plannen. „Dit is nog een graadje erger dan wat de werkgevers eind september voorstelden”, zegt een FNV-woordvoerder: „Als dit doorgaat is dat echt diep triest. We kunnen ons niet voorstellen dat het kabinet zo’n hardvochtig plan op tafel gaat leggen.”

Voorzitter Steenborg van de vakcentrale MHP is „verbijsterd” over het „schaamteloze voorstel” dat volgens hem „niets meer heeft te maken met een modernisering en flexibilisering van het AOW-stelsel waar wij voor staan. Dit is regelrecht kiezersbedrog.” De werkgeversorganisaties willen niet reageren zolang er geen definitief voorstel op tafel ligt.

Oppositiepartij SP, die al acties tegen de AOW-plannen heeft aangekondigd, noemt het nu bekende compromis een „ontluisterend plan”. Woordvoeder Ulenbelt vindt „dat dit ouderen van de toekomst de armoede in drijft”. D66-leider Pechtold noemt vooral de „idiote en onrechtvaardige harde knip” op 55 slecht: „Je creëert een probleem tussen twee generaties: iedereen onder de 55 gaat betalen voor de vergrijzing en de crisis, daarboven is er niets aan de hand.”

De coalitie is er veel aan gelegen om het deze week eens te worden over de AOW. Volgende week is het herfstreces en is een deel van de fractievoorzitters op werkbezoek in Suriname. Het kabinet zou vrijdag een besluit willen nemen over de AOW-kwestie. De PvdA organiseert vrijdagavond een interne ledenbijeenkomst over de AOW. Eerder slaagde de Sociaal-Economische Raad er niet in een AOW-compromis te bereiken.