Klimaat

Bush hield onwelgevallige informatie achter

Demonstranten tegen de komst van een Cheney Center aan de universiteit van Wyoming (Foto AP)

Demonstranten tegen de komst van een Cheney Center aan de universiteit van Wyoming (Foto AP) Demonstranten tegen de komst van een Cheney Center aan de universiteit van Wyoming (Foto AP)

Ook onder de regering Bush waren de deskundigen het erover eens dat broeikasgassen uiteindelijk een bedreiging vormen voor de gezondheid van Amerikaanse burgers. Maar een belangrijk verschil met de huidige regering is, dat Bush die kennis voor zichzelf hield. (hier en hier het nieuws)

Bush kreeg in 2007 een advies van het EPA, zeg maar het Amerikaanse ministerie van Milieu. Naar nu blijkt adviseerde het EPA de president om maatregelen te nemen tegen de uitstoot van broeikasgassen, omdat die schadelijk zouden zijn voor de volksgezondheid. Maar Bush besloot het advies naast zich neer te leggen op aandrang van het kantoor van vice-president Dick Cheney, gesteund door financiële experts, de vervoerssector, Exxon en andere oliemaatschappijen.

Het document van het EPA verdween in een la en werd nooit gepubliceerd. Bush hield in het openbaar vol dat broeikasgassen geen kwestie waren van volksgezondheid en dus ook niet onder de strenge Clean Air Act konden vallen. Obama heeft het EPA onlangs opnieuw gevraagd zich over de kwestie uit te spreken en een nieuw rapport gepubliceerd met dezelfde conclusies als in het oude - al was er volgens een anonieme betrokkene in de Los Angeles Times niet de ‘linguïstische gymnastiek’ nodig om de huidige regering te overtuigen.

Met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur is al een aantal keren geprobeerd het oude document boven tafel te krijgen. Aanvankelijk mislukte dat, maar nu is het alsnog gepubliceerd en inderdaad luidt de conclusie dat de wetenschap onder Bush niet afwijkt van die onder Obama.

Obama is er ongetwijfeld blij mee, want de Democratische klimaatwet is bezig aan een moeizame weg door de Senaat en kan wel wat extra steun gebruiken. De regering houdt met het nieuwe EPA-document de druk op de ketel (als jullie niks doen, moet de regering zelf wel een besluit nemen). Sommige Republikeinse Congresleden hebben gezegd dat het nieuwe EPA-document politiek gemotiveerd is. Het oude document bewijst het tegendeel.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis