Brussel laakt gedrag Tsjechië jegens EU

Tsjechië moet het nieuwe Europese Verdrag van Lissabon tekenen en geen „kunstmatige obstakels” voor afronding van het ratificatieproces opwerpen.

Dat heeft voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie gisteren in Brussel gezegd tegen de Tsjechische premier Jan Fischer. Fischer bracht de nieuwste voorwaarde over die de Tsjechische president Václav Klaus heeft gesteld aan ondertekening van het EU-verdrag.

Met deze voorwaarde wierp de als uitgesproken eurosceptisch bekendstaande Tsjechische president eind vorige week een nieuwe hindernis op. De regering en het parlement in Praag staan achter het nieuwe EU-verdrag, maar instemming van de president is vereist voor definitieve goedkeuring.

Op Tsjechië na hebben alle EU-landen het EU-verdrag, dat voorziet in een overzichtelijker en doelmatiger EU-bestuur, geratificeerd. Het kan alleen in werking treden als alle 27 EU-landen er hun fiat aan geven.

Klaus eiste vorige week te elfder ure dat zijn land een uitzonderingspositie krijgt bij het Handvest van de Grondrechten van de EU, dat gaat over fundamentele mensenrechten. Dit handvest dateert uit 2000 en is opgenomen in het nieuwe EU-verdrag. Het krijgt bij aanvaarding van dit verdrag een zwaardere juridische status.

Barroso noemde de voorwaarde van Klaus „absurd”. Hij liet doorschemeren dat Tsjechië riskeert zijn post in de Europese Commissie kwijt te raken als het land het EU-verdrag niet tekent. Dan blijft namelijk het bestaande EU-verdrag (van Nice) van kracht. Dat schrijft voor dat de nieuwe Commissie minder leden moet krijgen dan de EU aan lidstaten heeft. In het verdrag van Lissabon houdt EU-land een lid in de Commissie.

Fischer zei gisteren in Brussel te denken aan een korte politieke verklaring van de EU-regeringen die tegemoet komt aan Klaus’ verlangen. Dit zou dan op de Europese top van eind oktober moeten gebeuren. Op de vraag of Klaus zijn verzet tegen ‘Lissabon’ dan opgeeft, antwoordde Fischer: „Ik denk dat het alleen mogelijk is een oplossing te vinden als dat duidelijk is.” Maar hij zei deze garantie vooralsnog niet te kunnen geven. (AFP, Reuters)