Bankiers maken terugtrekkende beweging uit de Golfstaten

Het blijkt nog best lastig om geld te verdienen in de Golfstaten.

Toen de financiële crisis in 2007 uitbrak, was één reactie van de zakenbanken het uitzenden van een deel van hun toptalenten naar het Midden-Oosten. De mogelijkheden leken voor het oprapen te liggen. Staatsfondsen uit Abu Dhabi, Koeweit en Qatar staken miljarden dollars in noodlijdende westerse financiële instellingen. Goldman Sachs voorspelde dat de olieprijs binnen twee jaar 200 dollar per vat zou kunnen bedragen. Er konden grote bedragen worden verdiend met het geven van adviezen over de vraag hoe de groeiende stroom petrodollars over de hele wereld kon worden belegd, zo was de verwachting.

Maar de honingpot van de Golf is een soort fata morgana gebleken. Het aantal medewerkers van westerse zakenbanken in de Golfstaten nam volgens de schattingen van een bankier in de loop van 2007 en 2008 met gemiddeld 30 tot 40 procent toe. Sommige instellingen groeiden zelfs nog sneller. Nu gaat het echter hard de andere kant op.

De topbankiers van Nomura (voorheen Lehman Brothers) en Merrill Lynch die de staatsfondsen adviseerden zijn opgestapt of elders te werk gesteld. Morgan Stanley heeft zijn drie topfuncties in Dubai teruggebracht naar twee. En Barclays zou naar verluidt geen opvolger willen aanstellen voor Roger Jenkins, zijn vroegere hoofd zakenbankieren en beleggingsbeheer voor het Midden-Oosten.

De realiteit is dat banken het moeilijk hebben gevonden rijk te worden aan de Golf. Aanvankelijk stegen de inkomsten ruwweg overeenkomstig het aantal medewerkers, zij het vanuit een smalle basis. Maar de concurrentie is moordend geweest. De klantenbasis van families in de regio is er niet aan gewend voor adviezen te betalen. De meeste mandaten worden louter op basis van een concurrerende prijs binnengehaald.

Ook al krimpen de zakenbanken hun activiteiten in, ze trekken zich niet volledig terug. De kansen op de langere termijn blijven gunstig in de Golf. Het bruto binnenlands product in de regio zal volgend jaar volgens de Wereldbank in reële termen met 4 procent groeien. Maar de financiële instellingen leren de harde les dat het in deze contreien net zo lastig is om die economische expansie te vertalen in bankiersvergoedingen als elders in de wereld.

Una Galani

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Una Galani