Wereld moet meer voedsel produceren

De wereldvoedselproductie moet in 2050 met 70 procent zijn toegenomen om de snelle groei van de wereldbevolking op te vangen. Als dat niet gebeurt, dreigen vooral in ontwikkelingslanden, waar de bevolkingsgroei het grootst is, ernstige voedseltekorten.

Volgens deskundigen van de Wereldvoedselorganisatie FAO, de afgelopen dagen bijeen in Rome, moet de productie van granen stijgen van 2,1 miljard ton per jaar naar 3 miljard ton om aan de vraag te voldoen. De vleesproductie zou moeten stijgen van 200 miljoen ton naar 470 miljoen ton.

De wereldbevolking zal de komende veertig jaar naar verwachting groeien met 34 procent, van 6,7 miljard mensen nu, naar 9,1 miljard mensen in 2050. Die groei vindt voor het overgrote deel plaatst in ontwikkelingslanden.

In die landen is bovendien sprake van een snelle trek naar de steden, waardoor het platteland steeds verder leegloopt. FAO-directeur Jacques Diouf verwacht dat „de combinatie van bevolkingsgroei, inkomensgroei en verstedelijking” in ontwikkelingslanden leidt tot bijna een verdubbeling van de vraag naar „voedsel en veevoer”.

Landbouwgrond wordt schaarser omdat de voedselproductie concurreert met de lucratieve productie van grondstoffen voor biobrandstof. Daarnaast dreigt de productiviteit van de landbouwgrond vooral in ontwikkelingslanden te worden aangetast door klimaatverandering. Door „hogere temperaturen, onzekerheid over neerslag, meer extreme weersomstandigheden zoals droogte en overstromingen” kan volgens Diouf het rendement van oogsten met 20 tot 30 procent afnemen.

De FAO becijfert dat daarom in ontwikkelingslanden jaarlijks een extra investering nodig is van 83 miljard dollar (51 miljard euro) om de voedselproductie op peil te houden.

Nu al is er een fors tekort in landbouwinvesteringen. Volgens de FAO zou jaarlijks een investering nodig zijn van 130 miljard euro; in werkelijkheid is slechts 88 miljard dollar beschikbaar.

De productiegroei moet volgens de FAO in ontwikkelingslanden voor 80 procent komen uit een verbetering van de opbrengst per hectare, en slechts voor 20 procent uit een uitbreiding van de hoeveelheid landbouwgrond. Maar in de praktijk is de productiviteit van de landbouw in arme landen juist gedaald (met 3,2 procent in 1960 en 1,5 procent in 2000). Onderzoek naar nieuwe landbouwtechnieken kunnen helpen om de voedselvoorziening te verbeteren, aldus de FAO. Iedere euro die daarin wordt geïnvesteerd levert volgens onderzoekers 1,3 tot 1,7 euro op.

Ook met de genoemde investeringen zal de honger in de wereld niet zijn verdwenen, stelt de FAO. Voedselprijzen zijn, na de voedselcrisis in 2008 weliswaar licht gedaald, maar nog steeds heel hoog.

Het rapport van de FAO is te lezen via nrc.nl/buitenland