Voorlopig bevroren: 3,6 miljard

Wat moeten klanten van DSB doen? Acht vragen over de val van DSB Bank.

Het einde van de DSB Bank uit Wognum begon anderhalve week geleden. Op 1 oktober begonnen verontruste klanten hun geld weg te halen bij de bank. In twaalf dagen verdween er ruim 664 miljoen euro aan spaargeld bij de bank van Dirk Scheringa. Toen de Amsterdamse rechtbank DSB gisteren op verzoek van De Nederlandsche Bank uitstel van betaling verleende, hadden tussen de 350.000 en 400.000 klanten nog 3,6 miljard euro spaargeld bij DSB staan.

Wat gebeurt er met dit geld? Rekeninghouders met een DSB-pas kunnen sinds gisteren en tot twaalf uur woensdagnacht maximaal 250 euro per dag pinnen bij een geldautomaat. Daarna worden alle rekeningen bevroren. Klanten die al hun bankzaken via de DSB Bank regelden, moeten snel een rekening openen bij een andere bank. Ze worden bij die banken met voorrang behandeld.

Raken klanten van de DSB Bank hun spaargeld kwijt?

Iedere klant krijgt zijn spaargeld terug, met een maximum van 100.000 euro. Dit spaargeld valt onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB). De andere Nederlandse banken draaien naar rato van hun marktaandeel op de spaarmarkt op voor het terugbetalen van dit spaargeld.

Wat gebeurt er met spaargeld dat niet onder de garantieregeling valt?

Dat zijn klanten kwijt. Ruim 4.000 mensen hebben meer dan een ton aan spaargeld bij de DSB Bank gestald. Het bedrag boven de ton zijn ze kwijt. Daarnaast is er een groep van ongeveer 4.500 klanten die een zogeheten achtergestelde deposito hadden. Zij kregen een hogere rente, maar liepen ook meer risico. Hun geld valt niet onder de garantieregeling. Omdat het om een achtergesteld deposito gaat, gaan andere schuldeisers voor. In totaal gaat het hierbij om 110 miljoen euro.

Vervolg Klanten: pagina 13

Afspraken met DSB staan

Moeten klanten rente blijven betalen op hun DSB-hypotheek?

Een faillissement van een bank betekent niet dat klanten hun hypotheek niet meer hoeven af te lossen of een krediet niet terug hoeven te betalen. De curator zal de door DSB verstrekte hypotheken en kredieten proberen te verkopen aan andere financiële instellingen. Klanten moeten hun hypotheekrente dan voortaan aan een andere bank betalen, de met DSB gemaakte afspraken blijven overeind.

Is de hypotheek- en kredietportefeuille van DSB aantrekkelijk om over te nemen?

Niet echt. Niet duidelijk is hoeveel die waard zijn. Ook is niet duidelijk welke schadeclaims er nog ingediend zullen worden. Er zijn nog allerlei klanten die zeggen gedupeerd te zijn door de DSB. Zij willen onder meer met de Stichting Hypotheekleed van Pieter Lakeman schade claimen bij de DSB.

Wat gebeurt er met klanten die bijvoorbeeld hun spaargeld en hun hypotheek bij de DSB Bank hebben?

In het depositogarantiestelsel is het mogelijk om schulden en tegoeden met elkaar te verrekenen. Het spaargeld wordt dan van de hypotheekschuld afgetrokken. De resterende schuld moet gewoon afgelost worden.

De Stichting Steunfonds Probleemhypotheken sloot vorige week een akkoord met DSB. Klanten die een te hoge hypotheekschuld hebben in verhouding tot hun inkomen of de waarde van hun huis zouden worden gecompenseerd. Wat is deze overeenkomst nu nog waard?

Dat is nog niet duidelijk. Volgens woordvoerder Jelle Hendrickx van deze stichting is er een afspraak gemaakt met de bank die gewoon geldig blijft, ook nu DNB bewindvoerders heeft aangesteld.

Hoe bijzonder is het dat een bank in Nederland uitstel van betaling nodig heeft?

Het komt zelden voor. DNB probeert er in het algemeen alles aan te doen om een bank overeind te houden. De afgelopen week werkte DNB aan een reddingsplan, waarbij ABN Amro, ING, Fortis, SNS en Rabobank de bank uit Wognum zouden overnemen en als kleine consumentenbank zouden laten doorgaan. Dat mislukte. De laatste bank die in Nederland failliet ging was Indover in oktober vorig jaar. Bij Indover hadden Nederlandse particulieren ongeveer 11 miljoen euro aan spaargeld gestald. In 2005 ging de Amsterdamse bank Van der Hoop failliet. Die bank had ongeveer 1.500 spaarders, die in totaal circa 150 miljoen euro aan spaargeld bij de bank hadden staan.

    • Tom Kreling