Samenwerken met Wilders? Nou, wat denk je nu zelf?

De bond heeft onenigheid over een mogelijke samenwerking met de PVV.

FNV hield er gisteren een spoeddebat over.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft een uitnodiging van PVV-voorzitter Geert Wilders voor een gesprek afgewezen. „Van samenwerking met de PVV is geen sprake”, zei Jongerius gisteren. Wel wil de vakcentrale met alle partijen in de Tweede Kamer in gesprek om steun te krijgen voor het eigen voorstel over een flexibele AOW tussen 65 en 67 jaar.

Hiertoe hebben de 19 bondsvoorzitters van de FNV gisteren besloten. Zij waren voor een spoedberaad in Amsterdam bijeengekomen. Binnen de vakcentrale was grote onenigheid ontstaan over eventuele samenwerking met de PVV na uitspraken van Jongerius in een vraaggesprek op zaterdag met de Volkskrant. De ambtenarenbond Abvakabo drong een dag later meteen aan op een spoedoverleg van de federatieraad, waarin alle bondsvoorzitters zitten.

In het interview suggereerde Jongerius dat samenwerking met de PVV wenselijk zou zijn om verhoging van de AOW-leeftijd te voorkomen. Het kabinet wil aanstaande vrijdag een besluit nemen over hoe het de AOW-leeftijd naar 67 jaar wil verhogen.

Een groeiend deel van de FNV-achterban bestaat uit PVV-stemmers, blijkt uit de jongste peiling van TNS Nipo. Zeventien procent van de FNV-aanhang zou nu op de PVV stemmen, tegen 5 procent in 2006.

Tot nu toe heeft de PVV, die de AOW op 65 jaar wil houden, „elke toenadering afgehouden”, zegt Jongerius in het gesprek. „Totdat op Prinsjesdag PVV-Kamerlid Tony van Dijck me op straat aansprak en zei dat we snel eens moeten praten. [...] er komt absoluut een gesprek.”

Met die uitspraken van Jongerius was de Abvakabo-afdeling Amstel-Kennemerland het helemaal niet eens. „Met een club als de PVV praat je niet. Dat is een racistische organisatie”, reageerde secretaris Peter de Pagter meteen en drong aan op een spoedberaad van de FNV-bonden.

‘De PVV is een no go area voor ons’, schreef AbvaKabo-voorzitter Edith Snoey op haar weblog in reactie op „verschillende verontruste reacties van leden en collega’s”.

En Wilders? Die liet gisteren weten alleen met Jongerius te willen praten over „gezamenlijk verzet” tegen de hogere AOW-leeftijd. Maar daar voelen de FNV-voorzitter en alle aangesloten bonden niets voor. Wel is de FNV „bereid te praten met iedereen”, omdat de vakcentrale een politiek ongebonden belangenbehartiger is, aldus het federatiebestuur.

„We zijn niet tegen een politieke lobby in de Tweede Kamer om ons AOW-plan te bepleiten”, zei Abvakabo-voorzitter Snoey gisteren. Maar de politieke lobby moet worden overgelaten aan medewerkers binnen de vakbond die praten met medewerkers van Wilders, vindt Snoey. „Agnes Jongerius die gaat praten met Wilders is voor ons uit den boze.”

De onrust binnen de eigen gelederen tekent de verdeeldheid binnen de achterban van de FNV, die traditioneel uit veel meer PvdA-stemmers bestond. Volgens de jongste peiling van TNS Nipo kreeg de PvdA bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 2006 nog een derde van de FNV-stemmen, maar dat is nu teruggevallen naar 17 procent. De SP kan volgens Nipo rekenen op 16 procent van de FNV’stemmen.

In een gesprek vorige maand met NRC Handelsblad zei Jongerius over de PVV: „Wij zijn politiek neutraal. Ik ga ervan uit dat onze achterban een dwarsdoorsnede is van het politieke spectrum. Als de PVV groeit, dan groeit die dus ook onder onze leden.”

Abvakabo-secretaris De Pagter blijft van mening dat er „überhaupt niet met de PVV moet worden gesproken. „De omgang van de PVV met buitenlanders is racistisch.” Hij pleit ervoor dat de PVV op de FNV-lijst wordt gezet van organisaties waarmee de vakcentrale geen zaken doet. Deze lijst, waarop diverse extremistische organisaties staan, wordt jaarlijks bijgewerkt.

De Pagter heeft er geen probleem mee dat PVV-aanhangers lid zijn van de FNV. „We zijn een democratische organisatie. Maar als een lid van ons iemand beledigt met racistische uitlatingen en werkgevers treden daartegen op, moeten wij die werknemer dan gaan helpen? Die vraag moeten we ons als vakorganisatie stellen.”

    • Patr Icia Veldhuis
    • Michèle de Waard