Praag vraagt EU om voorbehoud

De Tsjechische regering wil de overige landen van de Europese Unie overhalen alsnog in te stemmen met een Tsjechisch voorbehoud ten aanzien van het Handvest voor de Grondrechten van de EU.

Dat heeft de Tsjechische premier Jan Fischer gisteren gezegd na kabinetsberaad in Praag. Hij bespreekt het plan vandaag in Brussel met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Raad van Ministers, momenteel onder Zweeds voorzitterschap.

Het kabinet boog zich over een nieuwe voorwaarde die president Václav Klaus eind vorige week stelde. Klaus zei alleen met het verdrag te zullen instemmen als Tsjechië een uitzonderingspositie bij het Handvest voor de Grondrechten (over fundamentele mensenrechten) bedingt, net zoals Polen en het Verenigd Koninkrijk eerder voor elkaar hebben kregen.

Met deze nieuwe voorwaarde doorkruiste Klaus, een verklaard tegenstander van het Verdrag van Lissabon, andermaal het goedkeuringsproces in Tsjechië, het laatste EU-land dat het nog niet heeft geratificeerd. Het Tsjechische parlement heeft het verdrag wel goedgekeurd.

Eerder had Klaus beloofd er zijn (vereiste) fiat aan te geven als het Tsjechische Constitutionele Hof zich had uitgesproken over een klacht van enkele senatoren. Volgens hen staan er bepalingen in die in strijd zijn met de grondwet.

Het Hof houdt op dinsdag 27 oktober een hoorzitting over de klacht, zo werd vanmorgen bekendgemaakt. In het verleden besliste het Hof dikwijls binnen een dag na zo’n zitting.

Premier Fischer verborg zijn ongenoegen over het optreden van de president rond het nieuwe EU-verdrag gisteren niet. „De regering betreurt het dat de voorwaarde van de president niet bekend was toen er over het Verdrag van Lissabon werd onderhandeld en evenmin tijdens de goedkeuringprocedure door het parlement aan de orde werd gesteld”, aldus Fischer na het kabinetsberaad. (AP, Reuters)