Kort geding tegen Klink

De instellingen voor geestelijke gezondheid (GGZ Nederland) en de vereniging van psychiaters (NVVP) hebben vanochtend in een kort geding tegen minister Klink (Volksgezondheid, CDA) de bezuiniging van 119 miljoen euro op hun budget voor volgend jaar „ongewenst en onrechtvaardig” genoemd.

Beide partijen willen dat Klink zijn maatregel intrekt, omdat hij nergens duidelijk zou maken waarom GGZ het budget vorig jaar heeft overschreden. Bovendien stellen ze dat Klink marktwerking wil, maar als blijkt dat er meer vraag is, hij die weer indamt.

In zijn verweer stelde de landsadvocaat dat het kabinet heeft besloten om volgend jaar in totaal 1,8 procent te bezuinigingen. De zorgsector zal vanwege sterke groei 3,5 procent voor haar rekening moeten nemen: „Dat besluit heeft de Tweede Kamer na een debat goedgekeurd. Het is niet nodig die afwegingen opnieuw in de rechtszaal te maken.”