Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

In: Mormoonse kerk te Utrecht Aanwezig: zeventig mensen, opvallend veel kinderen Dienst: Kerkdienst

Wil je in alle onschuld geïnformeerd worden over de Mormoonse kerk in Nederland, beland je in een kleine godsdienstoorlog op Wikipedia. Ik las onder het lemma ‘Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ over de stichting van de Mormoonse kerk door Joseph Smith in 1830 in Salt Lake City, Amerika. Wereldwijd dertien miljoen leden, van wie zo’n 8.000 in Nederland.

Maar het was een venijnig artikel, duidelijk geschreven door een anti-mormoon die aandacht schonk aan de dodendoop, de tienden, de polygamie en verder opvattingen die je ook bij katholieken tegenkomt: homofobie en het verbod op seks vóór of buiten het huwelijk, anticonceptie en abortus.

Om bij de tienden te beginnen: Mormonen geven 10 procent van hun inkomen aan de kerk. In de venijnige versie van Wikipedia stond dat de Mormoonse kerk behoort tot een van de rijkere in de wereld, met een vermogen van 30 miljard dollar. Maar veel van dit kapitaal zit in vastgoed en slechts een klein deel wordt besteed aan liefdadigheid. Het kerkelijke bestuur is geen financiële verantwoording schuldig aan de leden.

Dan de dodendoop, uniek voor de Mormonen: volgens de mormonen zijn familiebanden eeuwig en kunnen voorouders ook leden worden van de kerk, door alsnog gedoopt te worden. In Nederland gebeurt dat ook, het dopen van doden. Niet in de dertigtal fraaie kerken, maar in ‘de tempel’, de hoofdkerk in Zoetermeer, waar buitenstanders niet binnen mogen. Daarom wordt de Mormoonse kerk door sommigen beticht van sektarisme.

In de verbeterde versie staat dat de Mormoonse kerk wel degelijk veel aan liefdadigheid doet en de eerste was die goederen gaf voor de slachtoffers van de tsunami. „Met liefdadigheid moet je niet adverteren”, verzucht een deskundige tijdens een bezoek aan de Mormoonse kerk in Utrecht, „maar dat wordt nu tegen je gebruikt.”

Dat van die polygamie blijft ook in de verbeterde versie op Wikipedia raadselachtig; grondlegger Joseph Smith had een tiental vrouwen en een indrukwekkend nageslacht, teneinde zoveel mogelijk zielen naar het Koninkrijk Gods te sturen. In de venijnige versie in Wikipedia stond dat kinderloze vrouwen door de Mormonen ‘nutteloos’ werden geacht, maar in de huidige versie wordt vermeld dat polygamie sinds het begin van de vorige eeuw tot excommunicatie leidt en dat bovendien de vrouwenvereniging van de Mormonen de eerste vrouwenorganisatie ter wereld was.

Als ik de ‘Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ te Utrecht binnenga, merk ik niets van de heftige controverses. In een gemoedelijke sfeer zijn ongeveer zeventig mensen in de kapel aanwezig. Opvallend veel kinderen, de kinderwagens staan her en der in het gangpad. De leden die gevraagd zijn om een spreekbeurt te houden vertellen kleine verhalen, over waarom ze soms onzeker zijn, of waarom ze enige tijd niet naar de kerk kwamen.

Intussen hoesten en piepen de kleintjes en naarmate de dienst langer duurt, breken sommigen de kerkbanken uit voor een wandeling, achtervolgd door hun mama’s. Enkelen pakken een tekenschrift en een schaar en beginnen op de kerkbank een kunstwerkje. Een jongetje dat kennelijk luid protesteert tegen de kleren die hij aanheeft, een heus bruinkleurig herenkostuum, wordt de kapel uitgedragen. En vóór mij zit een jong stel van negentien, begin twintig, knus tegen elkaar aangeleund. En het wordt knusser. Ze woelt in zijn haar en hij streelt haar slaap met zijn neus. Ik weet dat de Mormonen het krijgen van kinderen stimuleren, maar zou het nou zijn dat omdat polygamie is afgeschaft, men zo vroeg mogelijk moet beginnen?

Ze gaan inderdaad trouwen, vertelt het meisje dat aan het knuffelen was mij later. De bruiloft vindt plaats in november. „We zouden eigenlijk volgend jaar maart trouwen, maar dan moet ik bijna bevallen.”

Anil Ramdas bezoekt tweewekelijks een geloofsgemeenschap. Reacties en suggesties: ramdas@nrc.nl

    • Anil Ramdas