Correcties & aanvullingen

Dirk Bezemer

In het bericht Econoom: neem bank in model op (10 oktober, pagina 1) wordt de Groningse econoom Paul Bezemer opgevoerd. Zijn voornaam is Dirk, zoals ook in het artikel in de bijlage Wetenschap van dezelfde dag stond.